Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Burçin IŞIK

Eğitimcinin Özgeçmişi:  Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2005 yılında yüksek lisans eğitimini, 2011 yılında da doktora eğitimini tamamladı. Halen, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal birçok kongre ve sempozyuma konuşmacı olarak ya da sözel ve poster bildiri ile katılan Işık’ın, yurt dışı ve yurt içi birçok makalesi  bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde ingilizce bilmekte olup, görev yaptığı üniversitede alanı ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde birçok ders yürütmektedir.


KURS: HASTA VE AİLENİN EĞİTİMİ

Günümüz sağlık sistemindeki değişim ve gelişmeler, sağlık bakım sistemlerini ve yapısını değiştirmektedir. Bu durum, hastaların hastanede yatış sürelerini kısaltmakta, tedavilerini daha karmaşık hale getirmekte, yaşam biçiminde değişimlere yol açmakta, dolayısıyla hasta ve ailesinin öz bakımla ilgili sorumluluklarını arttırmaktadır. Bu değişim ve gelişmeler sağlıklı/hasta bireyin, ailesinin ve yakınlarının gerekli sağlık eğitimini alma hakkını gündeme getirmiş ve bu eğitimin sistematik, nitelikli bir şekilde yerine getirilmesini zorunlu kılmış ve dolayısıyla, hemşirelerin  temel  rolleri  arasında  eğitimci  rolünün  öne  çıkmasına  neden  olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi “Herkese Sağlık Hedefleri”’ne ulaşmada sağlık eğitiminin önemine dikkat çekerek hemşirelerin birer sağlık eğitimcisi olduğunu vurgulamış, hemşirenin sağlık eğitimi işlevleri içinde hasta ve ailenin eğitimine yer vermiştir. Ayrıca, hemşirenin sağlık/hasta eğitimi sorumluluğu ulusal ve uluslararası çalışma raporları, ilgili yasa ve yönetmeliklerde de belirtilmiştir.
Bu kurs kapsamında, hasta ve ailenin eğitim süreci, bu kapsamda özellikle hasta ve aile ile etkileşimde dikkat edilmesi gereken ilkeler paylaşılacaktır.

Kimler Katılabilir?: Kursa, klinik alanda/sahada görev yapan hemşireler katılabilir.
Katılımcı Sayısı: Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlandırılmıştır

Follow Us
Facebook
Instagram
LINKEDIN
Remain Times
weeks
0
-3
days
0
-5
hours
0
-7
minutes
0
-5
seconds
-2
-8
In Colloboration With
Visits since July 21, 2015
Now online: 1
Today: 6
This week: 6
Overall: 40292